/ ADRESY PLACÓWEK 
bip.szczecin.uw.gov.pl/
WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KTÓRE UDZIELAJĄ POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

POWIAT BIAŁOGARDZKI
Chrześcijańska Misja Społeczna TEEN-CHALLENGE 78-200 Białogard
ul. Wileńska 6 094 312 7810 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej
Nocleg i wyżywienie Codziennie
1200-1600
telefoniczny dyżur całodobowy Bezpłatnie
przy dłuższym pobycie 100 zł za pokój miesięcznie Hostel Re – Entry
8 miejsc
ul. Wileńska 6,
78-200 Białogard
94/ 312 78 10
Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko” 78-200 Białogard
ul. 1 Maja 6 094 312 8974 Porady radcy prawnego, pedagoga i psychologa
Nocleg i wyżywienie Codziennie
1700 - 1900 Bezpłatnie 20 miejsc w Ośrodku
Interwencji
Kryzysowej

ul. 1 Maja 6,
94/ 321 89 74
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 78-200 Białogard
ul. Plac Wolności 1
094 312 8888
pcprbialogard@poczta.fm Porady prawne,
Pomoc psychologiczna, socjalna Pn-pt 700-1500 Bezpłatnie
Dom Dziecka
78-200 Białogard
ul. Grunwaldzka 46 094 312 2257 Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna Całodobowo Bezpłatnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78-220 Tychowo
ul. Wolności 7 094 311 5676 Porady psychologa i kuratora sądowego Pn-pt 700 - 1500
Bezpłatnie
Ośrodek Pomocy Społecznej
78-230 Karlino
ul. Traugutta 094 311 7242
mgopskarlino@zeto.koszalin.pl
Porady psychologa i kuratora sądowego Pn-pt 700 - 1500
Bezpłatnie
Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Pl.Wolności 1
78-200 Białogard 094 312 5999 Wsparcie, poradnictwo psychiatryczne i psychologiczne Pn-pt 7-15
Dyżury
Psycholog – środa 15.30 – 17. 30.
Radca Prawny
Środa 9.00 do 11.00
Pracownik Socjalny po. 15 – 17.00
Pedagog
Środa 15 – 18.00 Bezpłatnie

POWIAT CHOSZCZEŃSKI

NAZWA INSTYTUCJI ADRES

TELEFON/FAX
E-MAIL FORMA ŚWIADCZONEJ POMOCY DNI I GODZINY PRZYJĘĆ ODPŁATNOŚĆ OFIAR
PRZESTĘPSTW Miejsca dla kobiet oraz matek z dziećmi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie 73-200 Choszczno
ul. Niedziałkowskiego 22 095 765-25-78
e-mail
pcprchoszczno@wp.pl -doradztwo
-poradnictwo
-opieka nad dziećmi 730 - 1530 Bezpłatnie
---------------
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Punkt Konsultacyjno Interwencyjny ds. Uzależnień 73-200 Choszczno
ul. Grunwaldzka 30 095 765-79-72
e-mail
mgosp@choszczno.
net
-praca socjalna
-pomoc finansowa i rzeczowa 730 -1530 Bezpłatnie

Doraźnie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 73-220 Drawno
ul. Kościuszki 9 095 768-24-50
e-mail
ops-drawno@wp.pl -praca socjalna
-pomoc finansowa i rzeczowa 730 -1530 Bezpłatnie
---------------------
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 73-210 Recz
ul. Ratuszowa 17 095 765-61-81
e-mail
ops-recz@wp.pl -praca socjalna
-pomoc finansowa i rzeczowa 730 -1530 Bezpłatnie
-----------------------
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 73-260 Pełczyce
ul. Starogrodzka 12 095 768-51-32
e-mail
ops_pe@szczecin.
home.pl -praca socjalna
-pomoc finansowa i rzeczowa 730 -1530 Bezpłatnie -
-----------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 73-240 Bierzwnik
ul. Krótka 6 095 768-02-98
e-mail
gopsbierzwnik@02.pl -praca socjalna
-pomoc finansowa i rzeczowa 730 -1530 Bezpłatnie
---------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie 73-231 Krzęcin
ul. Tylna 7 095 765-53-17
e-mail
ugkrzecin@goz.pl -praca socjalna
-pomoc finansowa i rzeczowa
730 - 1530 Bezpłatnie

Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Klub „Kobieta 2000” w Choszcznie 73-200 Choszczno
ul. Grunwaldzka 36
III piętro Tel/faks 095/ 7650415
0601 596 336
www.kobieta2000.pl
stowarzyszenie@kobieta2000.pl -profilaktyka
-pomoc rzeczowa Każdy czwartek
18oo- 20oo Bezpłatnie


POWIAT DRAWSKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność ofiar przestępstw Miejsca dla kobiet oraz matek z dziećmi
Punkt Poradni Rodzinnej przy PCPR w Drawsku Pomorskim ul. Obr. Westerplatte 11
78 - 500 Drawsko Pom.

094-36-33-762 pomoc psychologiczna doradztwo psychospołeczne praca socjalna codziennie od 10.00 do 15.00 brak


Katolicka Poradnia Rodzinna ul. Boh. Warszawy
78 –520 Złocieniec 094-36-71-137 pomoc pedagogiczna pomoc psychologiczna praca socjalna trzy razy w miesiącu od 16.00 do 19.00 lub 10.00 do 18.00 w czwartki wg potrzeb brak
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pławieńska 3
78 – 440 Czaplinek
094-37-55-745
094-37-54-582 pomoc finansowa praca socjalna pon.-środa 7.00-15.00
Czwartek 7.30-16.00
Piątek 7.30-15.00 brak


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . ul. Tylna 1
78 – 540 Kalisz Pomorski 094-36-17-344 pomoc finansowa praca socjalna od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 brak Żabin 20
Gmina Wierzchowo
Około 20 w schronisku dla bezdomnych
Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Pl. Konstytucji 7
78 – 500 Drawsko Pomorskie 094-36-32-660 Poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne wtorek, czwartek od 16.00-18.00 brak
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „CARPE DIEM” Schronisko dla Bezdomnych ul. Kościelna 2
78 – 520 Złocieniec
094-36-72-028 nocleg codziennie od 6.00 do 22.00 104,39 zł miesięcznie Około 15 osób
POWIAT GOLENIOWSKI

Nazwa instytucji Adres Tel/fax Formy świadczonej pomocy Dni i godz. przyjęć odpłatność Miejsca dla kobiet oraz matek z dziećmi
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Goleniowie Ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów 91/ 407 52 84
091/ 407 12 22 Prawna, psychologiczna, pedagogiczna Codziennie od 10 – 15 Brak Brak
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
.91/ 418-38-60 pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna i terapeutyczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Goleniowie Ul. Pocztowa 13
72 – 100 Goleniów 91/ 418 – 24-66


Poradnictwo prawne, psychologiczne
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
Pomoc rzeczowa i finansowa bezpłatnie
Ośrodek Pomocy Społecznej
W Maszewie Plac Wolnośći 1
72 –130 Maszewo 91/ 418-73-87 bezpłatnie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie Ul. 3 – go Maja 6b
72 – 200 Nowogard 91/ 39 26 251 bezpłatnie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie 72-221 Osina 91/ 39 10 894 bezpłatnie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy Ul. Kościuszki 4,
72 – 112 Stepnica 91/ 418 84 80 bezpłatnie
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Ul. Maszewska 2
72-100 Goleniów
418-31-19 Prawna, psychologiczna i pedagogiczna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów
91/ 407-18-10
Udzielania pokrzywdzonym wsparcia socjalnego, psychologicznego prawnego, w przypadku osób uzależnionych pouczenie ich o prawnych konsekwencjach nałogu i powiązanego z nim stosowania przemocy, w razie konieczności powiadomienie organów ścigania oraz instytucji świadczących
pomoc osobom potrzebującym, sądowne kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe, współpraca z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym

bezpłatnie noclegi – internat szkolny- LO ,
ul. Kilińskiego
Goleniów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogardzie Plac Wolności 1,
72-200 Nowogard 91/ 39 25 464 Prawna, psychologiczna i pedagogiczna Codziennie od pon – piątku bezpłatnie
---------------------
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Maszewie Plac Wolności 1
72 – 130 Maszewo 91/ 418 73 50 Prawna, psychologiczna i pedagogiczna Codziennie od pon – piątku Bezpłatnie
---------------------
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowogardzie Ul. 3-go Maja 44
72-200 Nowogard
.91/ 39-20-743
91/ 39-20-274 Prawna, psychologiczna i pedagogiczna Codziennie od pon – piątku Bezpłatnie
---------------------
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Goleniowie ul. Lipowa 8
72-100 Goleniów
tel. 91/ 418-47-92

Pomoc rzeczowa
Pomoc finansowa w przypadkach szczególnie
losowych Codziennie od pon – piątku Bezpłatnie
---------------------
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie Ul. 700-lecia 27/25
72-200 Nowogard
tel. 39-21-701 Bezpłatnie
---------------------
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Goleniowie Ul. Mikołajczyka 42
72-100 Goleniów
tel. 418-00-16 Bezpłatnie
---------------------
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie Ul. 700-lecia 14
72-200 Nowogard
tel. 39-21-701 Bezpłatnie
---------------------

POWIAT GRYFICKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność Miejsca dla kobiet oraz matek z dziećmi
Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR Ul. Dworcowa 22
72-300 Gryfice 091 384 66 26
pcpr@gryfice.pl Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna, prawna
Oraz schronienie doraźnie Pon-pt 7.30-15.30 Bezpłatne schronienie doraźne
Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice 091 384 33 45 Pomoc prawna, socjalna Pon-pt 7-15 Bezpłatne
-------------------
Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. Konstytucji # Maja 1
72-310 Płoty 091 385 12 82 Prawna, socjalna Pon-pt 7.30-15.30 Bezpłatne
-------------------
Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Rynek 15
72-320 Trzebiatów 091 387 20 13 Poradnictwo prawne, specjalistyczne, socjalne Pon 8-10
Wt-pt 7-10 Bezpłatne
-------------------
POWIAT GRYFIŃSKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność Miejsca dla kobiet oraz matek z dziećmi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Gryfino
74-100
ul. Flisacza 4
91/ 40-45-504
91/ 416 – 20-17
pcpr. gryfino @gryfino
home.pl
-poradnictwo rodzinne,
- pomoc
ofiarom przemocy,
-poradnictwo socjalne,
-działania w kierunku profilaktyki uzależnień oraz pomocy osobom uzależnionym
poniedziałki od 8.00-16.00, wtorki - piątki od godz.
7.30 do 15.30.
prawnik we wtorki 15.30 – 19.00
psycholog w czwartek 15.30 – 17.00 bezpłatnie 3 miejsca PCPR
Punkt
Interwencji
przy Punkcie
Konsultacyjnym dla ofiar przemocy ul. PlacWolności 4
74 – 520 Cedynia
4 144 042
4 144 162 - poradnictwo specjalistyczne czwartki
w godz.od 15.30-17.00
bezpłatnie
-----------------------
Punkt Informacyjno –Konsultacyjny
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Ul .Łużycka 12
Gryfino
74-100
416-26-38
91/ 416 25 08
91` 416 48 92 faks 91/ 416 26 27 -pomoc finansowa,
-poradnictwo
-zakładanie
Niebieskich
Kart od poniedziałku do czwartku
w godz.od16.00
do18.00
przyjmowani
są tylko
mieszkańcy
Gminy Cedynia
bezpłatnie


-----------------------
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miejski
Plac Wolności 1
74 – 520 Cedynia 91/ 414 40 42 Pomoc doraźna, interwencje
Świetlica z programem socjoterapeutycznym Codziennie
od8.00- 15.00 bezpłatnie Schronienie na krótki okres czasu – doraźne
Ośrodek Pomocy
Społecznej ul. Łużycka 12 Gryfino
74-100
91/ 416 25 27
Pomoc prawno – psychologiczna
pomoc materialna ,
praca socjalna ,
-zakładanie
Niebieskich
Kart Codziennie
od8.00- 15.00 Bezpłatnie

-----------------------
Ośrodek
Pomocy
Społecznej Plac
Wolności 8
72-520 Cedynia

91 4 144 619
91 4 144 645
poradnictwo,
-pomoc rzeczowa,
-pomoc socjalna,
-zakładanie Niebieskich Kart
Poniedziałki od 8.00 do
16.00,
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 bezpłatnie
-----------------------

Ośrodek
Pomocy
Społecznej Chojna
74-500
ul. Jagiellońska2 91 414 29 71
91 431 120 66 -pomoc finansowa,
-pomoc rzeczowa ,
-zakładanie Niebieskich
Kart od poniedziałku do piątku
od 7.15-15.15
bezpłatnie

Ośrodek
Pomocy
Społecznej Mieszkowice
74-505
ul. Chopina 1 41 45 276 Pomoc materialna
Pomoc finansowa, praca socjalna,
Zakładanie niebieskich kart poniedziałki
od 8.00- 16.00
wtorki – piątki od7.00-15.00
bezpłatnie


Ośrodek
Pomocy
Społecznej Widuchowa
74-120
ul. Grunwaldzka 8
416 72 55

wew. 26, 28 Poradnictwo , pomoc rzeczowa, pomoc socjalna, zakładanie niebieskich kart poniedziałki od 8.00-16.00
wtorek- piątek
7.00 – 15.00
bezpłatnie

Ośrodek
Pomocy
Społecznej Banie
74-110
ul. Grunwaldzka 5

91 416 63 24
Pomoc materialna
Pomoc finansowa, praca socjalna,
Zakładanie niebieskich kart W poniedziałki od 8.00 do 16.00 wtorek – piątek od 8.00 – 15.00 bezpłatnie


Ośrodek
Pomocy
Społecznej Trzcińsko Zdrój
74-510
ul. Rynek 12
91 414 84 19 pomoc finansowa,
-pomoc rzeczowa ,
-zakładanie Niebieskich
Kart Codziennie od 7.30 – 15. 30 bezpłatnie
-----------------------
Ośrodek
Pomocy
Społecznej Moryń
74-503
ul. Szeroka 12 91 414 61 45 pomoc finansowa,
-pomoc rzeczowa ,
-zakładanie Niebieskich
Kart Codziennie od pon – piątku od 7.30 – 15. 30 bezpłatnie Doraźnie


POWIAT KAMIEŃSKI

Nazwa instytucji Adres Telefon / Fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność Liczba miejsc dla kobiet oraz dla matek z dziećmi
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim Ul. Wąska 1
72-400 kamień Pomorski 091/3822779
091/3820279 Pomoc doraźna
Pomoc merytoryczna
Pomoc finansowa Od poniedziałku do piątku
W godzinach 7.00 do 15.00 Nie dotyczy
-----------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie Ul. Mickiewicza 19
72-420 Dziwnów 091/3813786
091/3813300 Pomoc doraźna
Pomoc merytoryczna
Pomoc finansowa Od poniedziałku do piątku
W godzinach 7.00 do 15.00 Nie dotyczy
-----------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzynie 72-405 Świerzno 091/3832695
091/3832723 Pomoc doraźna
Pomoc merytoryczna
Pomoc finansowa Od poniedziałku do piątku
W godzinach 7.00 do 15.00 Nie dotyczy
-----------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie Ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin 091/3261176 Pomoc doraźna
Pomoc merytoryczna
Pomoc finansowa Od poniedziałku do piątku
W godzinach 7.30 do 15.30 Nie dotyczy
-----------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach Ul. Książąt Pomorskich
72-500 Międzyzdroje 091/3281053
091/3220744 Pomoc doraźna
Pomoc merytoryczna
Pomoc finansowa Od poniedziałku do piątku
W godzinach 7.00 do 15.00 Nie dotyczy
-----------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie Ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo 091/3860593
091/3860123 Pomoc doraźna
Pomoc merytoryczna
Pomoc finansowa Od poniedziałku do piątku
W godzinach 8.00 do 16.00 Nie dotyczy
-----------------
Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu „OPOKA” 72-400 Kamień Pomorskim ul. Krótka 4B 091/3820138
0/608701802 Terapia, doradztwo Wtorki
17.00-19.00
poniedziałki 17.00-19.00 Nie dotyczy
-----------------
Punkt pierwszego kontaktu w Golczewie Ul. Zwycięstwa 12
72-410 Golczewo 091/3820138 Pomoc doraźna
Pomoc merytoryczna
Pomoc finansowa Poniedziałki 15.30-17.30
Wtorki
10.00-13.00
środy
15.00 –18.00 Nie dotyczy
-----------------
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Ul. Kopernika 26,
72-400 kamień Pomorski 091/3823386
pcpr.kamien@wppl
Pomoc doraźna
Pomoc merytoryczna
Pomoc finansowa Od poniedziałku do piątku
W godzinach 7.30 do 15.30 Nie dotyczy
-----------------


POWIAT KOŁOBRZESKI

Nazwa instytucji Adres Telefon / fax
e-mail Forma
świadczonej pomocy Dni i godziny
Przyjęć Odpłatność
Miejsca dla kobiet i matek z dziećmi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
ul. Zwycięzców 12
78-100 Kołobrzeg
tel. (0-94) 35 523 00 - wdrażanie procedury „Niebieska
Karta”,
kierowanie małoletnich do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
wnoszenie powództwa do Sądu Rodzinnego oraz Karnego w Sprawach dotyczących przemocy.
dni robocze od
7.30 – 15.30
Bezpłatnie


Kierują do Błotnicy
Stowarzyszenie Dom Maryi Matki Błotnica 20 ,78-102 Kołobrzeg
094 35 433 77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo tel. (0-94) 358 44 69
(0-94) 358 45 58
fax.(0-94) 358 41 94
e-mail: gops@dygowo.pl poradnictwo prawne i psycholog.
interwencja kryzysowa Poniedziałek – piątek
7.00 – 15.00 nieodpłatnie
-możliwa częściowa odpłat.
-------------------
Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
ul. Kniewskiego 11
pok. 13
78-100 Kołobrzeg


tel. (0-94) 355 16 75 - kompleksowe zajmowanie się
osobami, które doświadczyły
przemocy,
- monitorowanie sytuacji, w których
dochodzi do przestępstw,
- koordynacja i realizacja
programów terapeutycznych dla
ofiar i sprawców przemocy .
koordynacja i realizacja programów terapeutycznych dla ofiar i sprawców przemocy
dni robocze od
9.00 – 15.00 Bezpłatnie
-------------------
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Włościbórz 1
78-114 Wrzosowo tel. (0-94) 358 19 22
fax.(0-94) 358 19 63 - schronienie, posiłek.
- poradnictwo prawne i psycholog. czynny całą dobę - możliwa częściowa odpłat.
- nieodpłatnie doraźne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie- punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy.
Schronisko „Bezpieczna Przystań”

ul. IV Dywizji WP 66
78-120 Gościno tel. (0-94) 351 20 89
fax.(0-94) 351 31 22
e-mail:
gops goscino@op.pl - konsultacje prawne,
- konsultacje psychologiczne,
- konsultacje terapeuty,
radca prawny-drugi piątek miesiąca w
godz. 8 – 11
psycholog – drugi wtorek miesiąca w godz. 8 – 11
terapeuta – drugi i czwarty wtorek m-ca w godz. 11 – 13
schronisko czynne 7 dni w tygodniu - porady nieodpłatnie,
- pobyt w schronisku odpłatny w zależności od kryterium dochodowego. - udzielenie schronienia .
Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Kniewskiego 11
78 -100 Kołobrzeg tel. (0-94) 355 16 13 - porady prawne. wtorek, środa
13.00 – 15.00 Bezpłatnie
-------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl tel. (0-94) 358 82 39
358 80 17
e-mail:
ug_siemysl@post.pl poradnictwo specjalistyczne;
konsultacje (psychologiczne
i prawne)
co druga środa
miesiąca w godz.
11.00 – 13.00
Bezpłatnie
-------------------
Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl tel. (0-94) 358 80 13
e-mail :
ug_siemysl@post.pl - prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla ofiar
przemocy . każdy czwartek
miesiąca w godz.
11.00 – 13.30 Bezpłatnie
-------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Trzebiatowska 48b
78-100 Kołobrzeg tel. (0-94) 354 25 68 - pomoc społeczna Poniedziałek-piątek
7.30 – 15.30 Bezpłatnie
Dom Maryi Matki
w Błotnicy Błotnica 20
78-100 Kołobrzeg tel. (0-94) 35 433 77 - pomoc samotnym matkom, nocleg całą dobę bezpłatnie W siedzibie na około 20 kobiet wraz z dziećmi

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Starym, Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „SENIOR”
Ul. Ogrodowa 3,
78 – 100 kołobrzeg 94/ 352 17 60 Porady psychologiczno – pedagogiczne, pomoc prawna oraz terapeutyczna Bezpłatnie 8 miejsc Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Włościbórz 78 – 114 Wrzosowo 94/ 358 19 22


POWIAT KOSZALIŃSKI

Nazwa instytucji


Adres do korespondencji Telefon
Formy świadczonej pomocy Dni przyjęć
Odpłatność Ilość miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
„Caritas” Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Ul. Bpa Cz. Domina 8,
75 – 061 94/ 342 36 90 Pomoc osobom bezdomnym i biednym: dożywianie, edukacja w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej dla dzieci z zaniedbanych z rodzin ubogich, z problemami społecznymi i z rodzin patologicznych ( w tym dotknietych przemocą)
Prowadzenie Domu Samotnej matki „Dar Życia” (udzielanie schronienia dla kobiet ciężarnych oraz z małymi dziećmi) od poniedziałku do piątku Bezpłatnie Dom Samotnej Matki „Dar Życia” 14 miejsc ul. Wojska Polskiego 13,
Koszalin
94/ 342 – 37- 70
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie 75 501 Koszalin
ul.Piłsudskiego 11-15 tel (094) 342 5627 1)Rodzinny Ośrodek Mediacyjno-Terapeutyczny ( w ramach powiatowego programu “Szlakiem zranionych gniazd”):
Poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, prawne, rzecznik praw dziecka, poradnictwo dla osób uzależnionych ,ofiar przemocy i pomoc ofiarom wykorzystania seksualnego, grupy samopomocowe dla kobiet-ofiar przemocy, telefon zaufania)
2)
W każdej gminie powiatu koszalińskiego działają Punkty Konsultacyjne ( w ramach powiatowego systemu wsparcia dziecka i rodziny “Szlakiem zranionych gniazd”). Pracę Punktów koordynuje Powiatowy Zespół od poniedziałku do piątku
Bezpłatnie

-----------------------
Hostel przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
wPolanowie
ul. J.Korczaka 4 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. J.Korczaka 4 tel. (094) 3188212 Udzielenie schronienia i podstawowej pomocy i opieki matkom, lub ojcom z dziećmi- ofiarami przemocy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. J.Korczaka 4
tel. (094) 3188212
6 miejsc
Miasto i Gmina Sianów Joanna Czerwińska
76 004 Sianów
ul. Dworcowa 26a
tel. 604 631 252
tel. 604 631 252 W zespole działają: pedagog, policjant, pracownik socjalny, pielęgniarka środowiskowa, członek komisji ds przeciwdziałania alkoholizmowi.
Formy pomocy:
Przyjmowanie zgłoszeń i pomoc osobom, kierowanie do konsultantów , wzajemna wymiana informacji o osobach wymagających pomocy i wsparcia, konsultacje. Klub “Iskra” w Sianowie ul. Słowackiego 3a
Miasto i Gmina Polanów Wanda Zabrocka
Centrum Wspierania Rodziny
76 010 Polanów tel. 501 545 403 j.w. Od pon- do piatku bezpłatnie


-----------------------
Miasto i Gmina Bobolice Danuta Karwowska
ul. Ratuszowa1
78 430 Bobolice
tel (praca): tel (praca):
(094) 316 7603 j.w.
Bezpłatnie
-----------------------
Gmina Będzino Jolanta Sawicka
Dom Kultury
76 037 Będzino tel. (094) 3162 482 j.w.
-----------------------
Gmina Biesiekierz Iwona Jurek
Ośrodek Zdrowia
76 039 Biesiekierz tel. 693 343 185 j.w.
----------------------------
Gmina Manowo Teresa Kloc
Szkoła Podstawowa
76 011 Manowo tel. 608 652 262 j.w.
----------------------------
Gmina Mielno Ryszard Pałczyński
Dom Dziecka
ul. Chrobrego45 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza -Dom Dziecka
w Mielnie
tel. (094) 3189 063
tel. 600 346 064 j.w. Od poniedziałku do piątku

Bezpłatnioe----------------------------
Gmina Świeszyno Maria Gontarek
Centrum Rozrywki
76 042 Świeszyno tel. (094) 3161 270 j.w.POWIAT ŁOBESKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/ Fax
e- mail Forma świadczonej pomocy Dni przyjęć
Odpłatność Liczba miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Stowarzyszenie „Współistnienie” w Resku Ul. Wojska polskiego 40
72-3150 Resko Tel.:
091 39 518 30
Fax: 091 39 513 37 Wsparcie grupowe, informacje tel- adresowe dotyczące ośrodków, do których mogą zgłaszać się ofiary przemocy fizycznej i psychicznej.
5 dni w tygodniu

nieodpłatnie ---------------------------
Stowarzyszenie
Monar- Markot - Hostel Lubień Górny 1
72-315 Resko
091 39 510 81

Noclegi kilku dniowe – (tylko dla mężczyzn), pomoc specjalistów zajmujących się terapią ofiar przemocy
7 dni w tygodniu
Koszty pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej ----------------------------
Dom Dziecka Zajezierze 43
73-150 Łobez Tel./fax
091 39 783 93
e-mail

ddzajezierze@wp.pl
Noclegi kilku dniowe, terapia dla ofiar przemocy
7 dni w tygodniu Koszty pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej ---------------------------
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie ul. Wojska Polskiego2
73-150 Łobez tel ( 091) 397 40- 51 w przypadkach agresywnych napaści interwencje całodobowe
7 dni w tygodniu

nieodpłatnie ---------------------------
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Sikorskiego 6
73-150 Łobez (091) 3976840,
3976841,
(091)3976842

e-mail pcprlobez@poczta.onet.pl
Poradnictwo rodzinne-terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań-pracy socjalnej-zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną. 5 dni w tygodniu

nieodpłatnie

----------------------------


POWIAT MYŚLIBORSKI

Nazwa instytucji adres Telefon/fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność ofiar przestępstw Ilość miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek 095/7460014 Porady prawne
Pomoc finansowa i rzeczowa w zależności od indywidualnego przypadku
Pn - pt

7-15
bezpłatne -------------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno 095/7609345 Porady prawne
Pomoc finansowa i rzeczowa w zależności od indywidualnego przypadku
Pn - pt

7-15
bezpłatne -------------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. Spokojna 22
74-300 Myślibórz 095/ 7472143 Porady prawne
Pomoc finansowa i rzeczowa w zależności od indywidualnego przypadku
Pn - pt

7-15 bezpłatne -------------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice 095/7606331 Porady prawne
Pomoc finansowa i rzeczowa w zależności od indywidualnego przypadku Pn - pt

7-15 bezpłatne -------------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pom. ul. Szkolna 3
74-304 Nowogródek Pom 095/7471739 Porady prawne
Pomoc finansowa i rzeczowa w zależności od indywidualnego przypadku Pn - pt

7-15 bezpłatne -------------------
Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu ul. Piłsudskiego 4
74-300 Myślibórz 095/7473001 czynności rutynowe
pomoc psychologiczna w szczególnych przypadkach
kierowanie do innych instytucji 7 dni w tygodniu przez całą dobę bezpłatne -------------------
Komisariat Policji w Barlinku ul. Ogrodowa 8
74-320 Barlinek 095/7461750 czynności rutynowe
pomoc psychologiczna w szczególnych przypadkach
kierowanie do innych instytucji 7 dni w tygodniu przez całą dobę bezpłatne -------------------
Komisariat Policji w Dębnie ul. Kościuszki 7
74-400 Dębno 095/7603006 czynności rutynowe
pomoc psychologiczna w szczególnych przypadkach
kierowanie do innych instytucji 7 dni w tygodniu przez całą dobę bezpłatne -------------------

POWIAT POLICKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć
Odpłatność ofiar przestępstw Liczba miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Policach
Ul. Bankowa 11a/18
72-010 Police
tel. 3170 228
e-mail: interwencja@pcpr.police.pl
wsparcie psychologiczne
poradnictwo socjalne i prawne
awaryjny nocleg i pomoc w uzyskaniu czasowego schronienia,
pomoc w uzyskaniu informacji nt. dostępnych form pomocy
i leczenia
Pon-pt godz. 8-20, sobota godz. 10-14

Bezpłatnie Doraźnie (maks. 3 doby)
Punkt Interwencji Kryzysowej w Dołujach
Dołuje 61
72-003 Dobra
tel. 311 85 39
e-mail: doluje@pcpr.police.pl
j.w Pon. i śr. Godz. 18-21, soboty godz. 15-18
Bezpłatnie -------------------------------
Punkt Interwencji Kryzysowej w Nowym Warpnie
Ul. Kościuszki 3
Tel. 312 96 90
e-mail: nowewarpno@pcpr.police.pl
j.w Pon. i śr. Godz. 18-21, sobota godz. 15-18
Bezpłatnie -------------------------------
Punkt Interwencji Kryzysowej w Przecławiu
Przecław 28
Tel. 317-02-28
e-mail: przeclaw@pcpr.police.pl
j.w. Pon. i śr. Godz. 18-21, soboty godz. 15-18
Bezpłatnie -------------------------------
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Karwowo 12
72-005 Przecław
tel. 311-77-70
Pomoc dla matek z dziećmi- nocleg, wyżywienie Codziennie
odpłatnie forma odpłatna zgodnie z ogłoszonym średnim miesięcznym kosztem utrzymania.
Zachodniopomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot
Ul. Kosynierów Gdyńskich 25, Police]
Tel. 317 65 91
Pomoc dla matek z dziećmi, ofiar przemocy w rodzinie
Codziennie Odpłatność – 50% dochodów
Dla 27 osób matek z dziećmi
Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych działa Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie funkcjonuje Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ul. Grunwaldzka 15, II piętro
Police
e-mail: gkrpa-police@o2.pl
tel. 312-77-70
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla osób uzależnionych i współuzależnionych Czynny od pon. do pt. w godz. 9-15
Prawnik – środa godz 16.45-19.45
Terapeuta – czw. 15-19Bezpłatnie

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Imieniem Świętego Franciszka z Asyżu
Ul. Fabryczna 8
72 – 010 Police
Tel. 312-25-04
Kom. 696-854-411
e-mail: ula@post.home.pl
Poradnictwo i doradztwo,: prowadzenie ośrodka opieki stacjonarnej dla ofiar przemocy, pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
Pomoc socjalna, prawna i medyczna
Od pon do piatku


Bezpłatnie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej -przygotowany dla 8 osób


POWIAT PYRZYCKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność Liczba miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej Plac Wolności 4
74-200 Pyrzyce (091) 570- 30-00 Porady psychologiczne, prawne i pedagogiczne Środa 15 - 17 Bezpłatnie
-----------------------------
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul.Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce (091) 570-01-69
570-07-57 w.166 Porady psychologiczne, prawne i pedagogiczne Pon. 8-16
Wt.-Pt. 7..30 - 15..30 Bezpłatnie
-----------------------------
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Starostwa Ul.Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce (091) 570-01-69
570-07-57 w.205 Porady psychologiczne, prawne i pedagogiczne Pon. 8-16
Wt.-Pt. 7..30 - 15..30 Bezpłatnie
-----------------------------
POWIAT SŁAWIEŃSKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć
Odpłatność Liczba miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. I Pułku Ułanów 18
76-100 Sławno (059) 810-54-52
mops-slawno@pro.onet.pl Kierowanie osób pokrzywdzonych do
Psychologa, policję, MKRPA
Pomoc finansowa Pon-pt 7-15
bezpłatnie -----------------------------
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy

Świetlica Środowiskowa - terapeutyczna Ul. Rapackiego 10
76-100 Sławno (059) 810-54-69
kpa@slawno.pl Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, zajęcia edukacyjne, dla osób uzależnionych i współuzależnionych pon-pt 7.30-15.30

Psycholog Pon 16-19
Radca prawny Wt 16-19
Zajęcia ed. Wt, Śr 17-20
Mitingi gr. AA Pt od 18

Świetlica Pon-Pt 13-18 Pomoc świadczona bezpłatnie -----------------------------
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. D.Tynieckiego 20
76-150 Darłowo (094) 314-04-76
fax 314-67-76 Informacje, konsultacje
Pomoc finansowa Pon-pt 7-15
Bezpłatnie -----------------------------
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Na Dzisiaj" Ul. M.C.Skłodowskiej 44
76-150 Darłowo 9094) 314-47-58 Informacje, konsultacje,
Pomoc w opracowaniu pism procesowych
Kierowanie dzieci do świetlic Pon-czw 16-18
Bezpłatnie -----------------------------
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Sempołowskiaj 2A
76-100 Sławno (059) 810-64-01
pcprslawno4@wp.pl Informowanie o prawach i uprawnieniach osoby pokrzywdzonej Pon-pt 7-15.30
Bezpłatnie -----------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo (094) 314-16-50
gopsdarlowo@interia.pl Pomoc finansowa,
Praca socjalna Pon-pt 7.30-15
Bezpłatnie -----------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 76-113 Postomino (059) 810-85-93
fax 810-85-84 j.w. Pon-pt 8.30-15.30
Bezpłatnie -----------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sławnie Ul. Rapackiego 14
76 – 100 Sławno (059) 810-77-45
gops-sl@poczta.onet.pl j.w. Pon 8-16
Wt-pt 7-15 Bezpłatnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie Urząd Gminy
76-142 Malechowo (094) 318-42-13
fax 318-43-05 Pomoc finansowa, praca socjalna Pon-pt 7.30-15.30 BezpłatniePOWIAT STARGARDZKI

Nazwa instytucji Adres Telefon /fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność Liczba miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” ul. Dworcowa 10 A
73-110 Stargard Szczeciński ( 0-91) 578-52-52 Porady specjalistów:
• Pedagoga
• Psychologa
• Prawnika
• Kuratora rodzinnego Porady specjalistów
W godz. 16-19
pedagog, psycholog:
poniedziałki, środy
kurator rodzinny:
wtorki, czwartki
prawnik:
wtorki, czwartki, piątki

Porady udzielane są bezpłatnie Brak miejsc hostelowych
Caritas Archidiecezji
Szczecińsko- Kamieńskiej ul. Krasińskiego 10
73-110 Stargard
Szczeciński (0-91) 577-65-96 Ognisko Św. Brata Alberta zapewnia bezpłatnie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, które w związku z zagrożeniem życia nie mogą przebywać w mieszkaniach, miejsca noclegowe. Poza możliwością skorzystania z noclegu osoby otrzymują także wyżywienie, potrzebną odzież, środki czystości oraz pomoc w dotarciu do odpowiednich instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak również świetlicę socjoterapeutyczną
-przyjęcia do schroniska są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia
-posiłki wydawane są w godz. 12-13
-świetlica dla dzieci działa:
pn.-pt. w godz.
14-17.30
Pomoc osobom potrzebującym udzielana jest bezpłatnie Miejsc w schronisku przygotowanych jest dla 4-6 osób przez całą dobę
Noclegownia dla bezdomnych 10 miejsc dla kobiet z dziećmi
Stowarzyszenie „Oaza Matki Bożej Bolesnej” Poczernin 17
73-109 Stargard Szczeciński (0-91) 561-24-71 Dom schronienia dla kobiet
wyżywienie
odzież
opieka lekarska Przyjęcia odbywają się w miarę potrzeby przez calą dobę, we wszystkie dni tygodnia Bezpłatnie noclegi – ok.25-30 miejsc dla matek z dziećmi

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Warszawska 16
73-110 Stargard Szczeciński (0-91) 579-09-00 konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy,
terapia dla dzieci wykorzystywanych seksualnie. Rejestracja na konsultacje indywidualne odbywa się w:
-poniedziałki w godz. 9-10
-środy w godz:16-18 porada jednorazowa nie związana z przemocą na tle alkoholowym- 35 zł
- porady i konsultacje dla ofiar przemocy związanej z alkoholem udzielane są bezpłatnie
-----------------------------
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 29
73-110 Stargard Szczeciński (0-91) 48-13-525 -Porada prawna i psychologiczna udzielana ofiarom przemocy
- „Niebieski pokój”
- porady udzielane są w chwili zgłoszenia się ofiary Porady udzielane są bezpłatnie


Dolicki Klub Abstynenta Moskrzyn 12
73-115 Dolice (0- 91) 654-01-00
tel. zaufania: 564-01-11
pn. 18-19
pt. 19-20 - grupa wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie - mitingi otwarte odbywają się w każdy czwartek w godz. 17-18 Porady udzielane są bezpłatnieStowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi im. Dr T. Judyma w Stargardzie Szczeciński ul Gen. L. Okulickiego 3
73-110 Stargard Szczeciński Tel. kom. 695 062-996
Tel. kom. 695 072 996
(0-91) 576 29 96 Udziela schronienia ofiarom przemocy,
Zapewnia wyżywienie oraz pomoc w dotarciu do instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy

Przyjęcia odbywają się w miarę potrzeby przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia

gdy osoba zgłaszająca się ma stały dochód miejsce w schronisku kosztuje 10 zł za dobę,
osoby bez dochodu przyjmowane są bezpłatnie noclegi- 33 miejsc w tym 9 miejsc przeznaczonych dla kobiet i matek z dziećmi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice (0-91) 564-01-83 Pomoc w znalezieniu właściwej placówki, dofinansowanie pobytu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych Ośrodek funkcjonuje w godz. 7. 30- 15. 30
Bezpłatnie


POWIAT SZCZECINECKI

NAZWA INSTYTUCJI Adres Nr telefonu Formy
Świadczonej
pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność
Liczba miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej w Szczecinku Szczecinecki Ośrodek Kultury
Ul. 9 Maja 12
II piętro , pokój 13
Tel.094-37440-28 Porady: prawne
pedagogiczne
socjalne
wsparcia psychicznego
Poniedziałek
10-12
Wtorek
16-18
Czwartek
10-12
bezpłatne

-----------------------------
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 78-400 Szczecinek, ul. Wiatraczna 1
tel. 094-372-17-88 Poradnictwo socjalne
Poradnictwo prawne
Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo pedagogiczne
Poradnictwo w zakresie terapii uzależnień Od pon – do piątku Bezpłatne

-----------------------------


Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

78-400 Szczecinek
ul.Wiatraczna1

tel. 094-37-437-22

Konsultacje w zakresie spraw związanych z przemocą w rodzinie
-Diagnoza trudności
szkolnych ,problemów wychowawczych, wad wymowy, predyspozycji zawodowych
-Działalność terapeutyczna, psychologiczna, logopedyczna
-Profilaktyka i psychoedukacja
-Punkt konsultacyjny
dla rodziców dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju
Doradztwo i działalność informacyjna Od pon – do piątku

bezpłatne


-----------------------------
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Wiejska 4,
78 – 400 Szczecinek Tel. 094-37-280-00 Praca socjalna –problem przemocy w rodzinie można zgłaszać
Pracownikom socjalnym i konsultantom działu pomocy rodzinie.
Specjalistyczne poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczno-pedagogiczne.
Programy i projekty pomocowe.
Zasiłki i pomoc w naturze.
Pomoc w formie usług opiekuńczych: domowych i pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, logopedycznych, żywieniowych, dowozu gorącego posiłku.
Dodatki mieszkaniowe.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Inspirowanie, koordynowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich.
Od pon.– do piątku BezpłatniePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 78-400 Szczecinek, ul.28 Lutego16
tel. (094)37 292 48 Opieka nad dzieckiem i rodziną.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (społeczna i zawodowa)
Bieżące poradnictwo dla mieszkańców powiatu w zakresie pomocy społecznej.
Od pon – do piątku BezpłatnieNiepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Patronka” 78-400 Szczecinek, ul. Lelewela 11
tel. (094)37 401 06 Rozpoznawanie problemu przemocy w rodzinie.
Psychoterapia indywidualna ofiar i sprawców przemocy.
Psychoterapia grupowa dla współuzależnionych.
Współpraca z jednostkami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie.
Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
– oddział stacjonarny (całodobowy) dla osób uzależnionych od alkoholu (25 łóżek)
-dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych od alkoholu
-poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
Poradnia dla dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków.
Poradnia dla rodziców dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków.
Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży eksperymentujących z narkotykami. Od pon – do piątku Bezpłatnie
POWIAT ŚWIDWIŃSKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność Liczba miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Koszalińska 12, 78-320 Połczyn Zdrój (094) 36 648 48 Pomoc prawna i psychologiczna Od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00 Bezpłatnie
-----------------------
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dom Pomocy Społecznej w Krzecku
78-314 Sławoborze (094) 3647590 Nocleg, wyżywienie, pomoc psychologiczna i prawna W każdy dzień tygodnia doraźnie

POWIAT WAŁECKI

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax
e-mail Forma
świadczonej
pomocy Dni i godziny
przyjęć Odpłatność
Liczba miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Punkt Porad
Obywatelskich 78-600 Wałcz
ul.Kilińszczaków 19 Grazynam59@o2.pl Porady Sobota
od 12 do 14 Bezpłatna
-----------------------
PCPR w Wałczu
Punkt Interwencji Kryzysowej
78-600 Wałcz
ul. Dąbrowskiego6 (067) 387 32 06
pcprwalcz@op.pl Poradnictwo psychologiczne, prawne Poniedziałek, Wtorek
Od 15.30 do 18.30 Bezpłatna

Dom Samotnej Matki 31 osób dla 7 oddzielnych kobiet z dziećmi
Różewo 19, wałcz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Zdrowia Psychicznego Ul. Kościuszki 10
78-600 Wałcz 067 387 37 21 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Wałcz, Tuczna, Mirosławiec Od pon- piatku Bezpłatnie
-----------------------


MIASTO KOSZALIN

Nazwa instytucji Adres Telefon/fax/e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godziny przyjęć Odpłatność
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Mieszka I 16
75-950 Koszalin 094/34-19-269 OIK służy pomocą ofiarom przemocy domowej . OIK zapewnia ofiarom przemocy schronienie na czas do czterech tygodni. Po tym okresie schronienie może być udzielone w Schronisku dla Bezdomnych. Osobie poszkodowanej, w zależności od potrzeb udzielane jest wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne. Ośrodek prowadzi działalność całodobową przez wszystkie dni w roku. Do 7 dni ofiary przestępstw otrzymują schronienie bezpłatnie. Po 7 dniach naliczana jest opłata naliczana według Regulaminu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Koszalinie i przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.04 r.
Opłaty nie ponoszą osoby których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej art.8 Schronienie doraźnie do 4 tygodni
Zespół Wspierania Rodzimy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Mariańska 9
75-950 Koszalin 34-19-274
zwrkoszalin@wp.pl
94/ 341 92 90 do 92 ZWR świadczy poradnictwo psychologiczne, psychologiczno -pedagogiczne prawne m.in. ofiarom przestępstw. Codziennie od 7-15
i w czwartek od
11-19. Osoby korzystające z pomocy nie ponoszą odpłatności


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Dom Samotnej Matki „Dar życia” Ul. Wojska Polskiego 13,
75-701 KOSZALIN 094/3423770 Całodobowe schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi w okresie okołoporodowym, pomoc psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika itd. Celem pomocy jest bezpieczne urodzenie dziecka i usamodzielnienie mieszkanek W Domu jest ciągły dyżur przez cały rok. Uzależniona od zdolności finansowej osoby. Koszt pobytu kobiety wynosi 800 zł miesięcznie.
Mieszkanki korzystają z pomocy finansowej różnych instytucji w tym Pomocy Społecznej, Kościoła, Rodziny oraz mają inne dochody np. alimenty. Całodobowe schronienie dla 14 kobiet i kobiet z dziećmi w okresie okołoporodowym
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Koszalinie Ul. Piłsudskiego 11-15
75-501 Koszalin 094- 342 56 27 Poradnictwo, konsultacje, szkolenia, prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet z rodzin dotkniętych przemocą, rzecznik praw dziecka, promowanie zdrowego stylu życia , rozwiązywanie problemów rodzinnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu skutek pogłębiającego się ubóstwa. Codziennie BezpłatnieZgromadzenie Sióstr Franciszek Rodziny Maryi – świetlica środowiskowa Ul. Żeglarska 17,
75-226 Koszalin
94- 346 82 71 Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu pomocy opiekuńczo – wychowawczej na bazie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej Codziennie Bezpłatnie
Miasto Szczecin
Nazwa instytucji/
Adres Telefon/fax
e-mail Forma świadczonej pomocy Dni i godz. przyjęć Odpłatność Ilość miejsc dla kobiet i matek z dziećmi
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ul. Jedności Narodowej 42
70-415 SZCZECIN + 91 4646 333 do 335
fax. + 91 4347 389
biuro@moik.neostrada.pl
Pomoc dla ofiar przemocy w nast. postaci:
pomocy psychologicznej
porad prawnych i socjalnych
czasowe schronienie – hostel
grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy rodzinnej
młodzieżowa grupa socjoterapeutyczna
grupa psychoedukacyjna placówka całodobowa Bezpłatnie 20 miejsc
Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Ul. Ostrowska 7
71-757 SZCZECIN
+ 91 455 83 43
fax + 91 455 82 90
otuszczecin@poczta.wp.pl 1. Ponad podstawowa oferta psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu tj.:
• program zapobiegania nawrotom choroby,
• trening konstruktywnych zachowań,
• praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia
• duchowość w chorobie alkoholowej
- grupa rozwoju osobistego
- inne
2. Ponad podstawowa oferta psychoterapeutyczna dla osób współuzależnionych:
• program II stopnia
• pogłębiony program dla współuzależnionych – III stopień
• program DDA
inne
3. Systemowa terapia rodziny – sesje rodzinne
poniedziałek- piątek w godz. 8-20Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu SPSZOZ „Zdroje” Ul. Mączna
70-780 SZCZECIN
Ul. Żołnierska 55
71-210 SZCZECIN + 91 4660 200
4660 250

+ 91 487 60 70 zajęcia
• socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
• zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin pacjentów
• terapia młodzieży współuzależnionej
• grupa psychoterapeutyczna dla DDA
• program terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i rodzin eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych poniedziałek piątek w godz. 7.30-15.30

BezpłatnieGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miejski Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Pl. A. Krajowej 1
70-456 SZCZECIN + 91 4245 667
+ 91 4245 678
fax. + 91 4245 671 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art.13¹ i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego; każdy czwartek m-ca w godz. 15.30-17.00
korespondencyjnie via WZiPS UM


-----------------------
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Ul. Gryfińska 151
70-806 SZCZECIN + 91 460 08 05
OIK.SRK@interia.pl Oferta pomocowa:
• nawiązanie pierwszego kontaktu z ofiar przemocy
• działania w zakresie izolacji pokrzywdzonych
• wypracowanie planu działań, wsparcie w realizacji (pomoc: prawna, psychologiczna, terapeutyczna, pedagogiczna) poniedziałek – piątek
w godz. 10-20Bezpłatnie

-----------------------
Ośrodek Promocji i Wspierania Rodziny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Al. Piastów 74/10
70-326 SZCZECIN + 91 488 00 10 Oferta pomocowa:
• rozmowy wspierające, wyjaśniające, diagnostyczne
mediacja rodzinna
• zajęcia warsztatowe, treningi interpersonalne
• poradnictwo
• konsultacje
• obserwacja
• współpraca instytucjonalna poniedziałek – piątek
w godz. 11-16 – rejestracja
11-20 – praca z klientemBezpłatnie-----------------------
Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych Ul. Kolumba 60
70-035 SZCZECIN + 607 59 49 48 - E. Łazoryszczak
+ 0694 34 47 40 – A. Kurbiel
earendacz@stdm.pl Oferta pomocowa STOR:
• konsultacje indywidualne: psychologiczne, prawno/kuratorskie
• dyżur interwencyjno-kryzysowy (tel. zaufana) poniedziałek – piątek
w godz. 14-18

-----------------------

-----------------------
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Skrytka poczt. Nr 150
70-405 SZCZECIN 1
ul. Kaszubska 4 tel/fax. + 91 484 73 42
kom. + 606 990 960
91293@bipnet.pl Oferta pomocowa:
• dyżury interwencyjno-konsultacyjne
• działania interwencyjne w terenie
• działania edukacyjno-informacyjne
wtorek, środa, czwartek w godz. 16-19


-----------------------
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny Ul. Jarowita 2
70-501 SZCZECIN + 91 43 45 128
fax. + 91 48 84 201
zarzad@tpd-zach.org Oferta dla beneficjentów:
• profilaktyka uzależnień I, II – rzędowa
• pomoc w sytuacjach przemocowych – poradnictwo, mediacje, wsparcie prawne
• pomoc prawna, terapeutyczna, psychospołeczna rodzinom dysfunkcyjnym
• przywracanie poczucia godności dzieciom, w których domu występują zjawisko alkoholizmu oraz przemocy domowej poniedziałek - piątek
w godz. 8-16Bezpłatnie

-----------------------
Stowarzyszenie „MONAR” Ul. Małkowskiego 9/2
70-305 SZCZECIN tel/fax + 91 433 46 10
admin@monarszczecin.strefa.pl Oferta dotyczy:
- terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych os środków psychoaktywnych
- konsultacji
- diagnozy
- kierowania na leczenie poniedziałek – piątek
w godz. 10-17


Bezpłatne -


-----------------------
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Ul. Szczerbcowa 1
70-503 SZCZECIN tel/fax + 91 4888 355
powrotzuszczecin@neostrada.pl
Oferta dotyczy:
- terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych os środków psychoaktywnych
- konsultacji
- diagnozy
- kierowania na leczenie poniedziałek – piątek
w godz. 12-20Bezpłatne ------------------------
Stowarzyszenie „ERKA” Ul. Krzywoustego 79
70-244 SZCZECIN + 91 812 60 95
biuro@erka.v.pl Oferta Erki dotyczy:
• terapii dla dzieci i młodzieży
• punktu interwencyjno-konsultacyjnego z telefonem zaufania dla ofiar przemocy domowej
• grupy edukacyjno-terapeutycznej dla ofiar przemocy
• pomocy rehabilitacyjnej dla osób współuzależnionych
• poradnictwa prawnego poniedziałek – piątek
w godz. 13-21

Bezpłatne


Liga Kobiet Polskich
Zarząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin Tel. 421-25-25 Poradnictwo prawne, pomoc w przygotowaniu pism procesowych
Piątki – 16 – 17.30
Bezpłatnie
-----------------------


Miasto Świnoujście

NAZWA INSTYTUCJI/
ADRES TELEFON/FAX
E-MAIL FORMA ŚWIADCZONEJ POMOCY DNI I GODZ. PRZYJĘĆ ODPŁATNOŚĆ ILOŚĆ MIEJSC DLA KOBIET I MATEK Z DZIEĆMI
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Świnoujściu Ul.. Wojska Polskiego ½,
Świnoujście
91 321-54-46
327-86-96
fax 321-59-95
wzd@um.swinoujscie.pl • udzielanie informacji
• kierowanie do właściwych placówek
od Pn do Pt
7.30-15.30 bezpłatnie

-----------------------
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4,
72-600 Świnoujście 91 32-25-460
fax 32-25-461
dyrektor@mopr.swi.pl
sekretariat@mopr.swi.pl • pomoc socjalna
(wstępne rozmowy z ofiarami przestępstw w tym przemocy domowej, kierowanie ofiar przemocy do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w celu zapewnienia bezpieczeństwa i izolacji od sprawców przemocy, kierowanie do specjalistów zatrudnionych w OIK, interwencje kryzysowe w środowisku, zakładanie „Niebieskich Kart”)

od Pn do Pt
7.30-15.30

bezpłatnie

-----------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świnoujściu

ul. Dąbrowskiego 4,
72-600 Świnoujście
91 32-25-484
91 32-25-486
91 32-25-487
• pomoc psychologiczna
(konsultacje, krótkoterminowa psychoterapia, psychoterapia analityczna, poznawcza i behawioralna, grupy wsparcia)

• pomoc z zakresu prawa
(sporządzanie wniosków, pozwów i innych pism procesowych do Sądu Rodzinnego, Sądu Pracy, dyżury interwencyjne, konsultacje dla ofiar i sprawców przestępstw)

• pomoc socjalna
(udzielanie pierwszej pomocy klientom OIK, wstępna diagnoza i kierowanie do specjalistów OIK, informowanie o formach pomocy świadczonej w MOPR, zakładanie „Niebieskich Kart”, interwencje kryzysowe)

• pomoc pedagogiczna
(udzielenie pierwszej pomocy, przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego, terapia grupowa i indywidualna wobec dzieci i dorosłych znajdujących się w sytuacji kryzysowej, interwencje w środowisku)

• zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, poradnictwo dla dzieci i młodzieży
(przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego, konsultacje, prowadze
nie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży przejawiającej trudności w zachowaniu, współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi, organizowanie warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci sprawiających liczne problemy wychowawczymi itp., interwencje kryzysowe poza siedzibą Ośrodka).
(bezpłatnie)
Wt
11.00-13.00
Czw
16.00-18.00


Pn
15.00-17.00
Śr
16.00-18.00
Pn - Czw
10.00-18.00
Pt
7.30-15.30
Śr
10.00-12.00
Czw
16.00-18.00
Pn-Czw
10.00-18.00
Pt
7.30-15.30
bezpłatnie

przez OIK pokrywane są koszty miejsc hostelowych dla ofiar przemocy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1
ul. Sosnowa 16
72-600 Świnoujście
91 321-52-40 • zajęcia z zakresu socjoterapii
od Pn do Pt
14.00-18.00
(bezpłatnie)

-----------------------
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2
Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4 91/ 321-93-45 •zajęcia z zakresu socjoterapii
od Pn do Pt
14.00-18.00 (bezpłatnie)Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi im. św. U. Ledóchowskiej – świetlica środowiskowa
Świnoujście, Plac Słowiański 9a 91/ 321-44-67 • zajęcia świetlicowe,
• pomoc w odrabianiu lekcji od Pn do Pt
14.00-18.00 (bezpłatnie)Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Hol” – Klub Abstynenta
Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4 91/ 321-56-97 • pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym
od Pn do Nd
17.00–21.00
(bezpłatnie)

-----------------------
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Zakresie Profilaktyki Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych
Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4 91/ 322-24-88 • udzielanie edukacji, informacji, porad, wsparcia młodzieży ze środowisk o podwyższonym stopniu ryzyka, tj. : takich, w których występuje alkoholizm, narkomania, lekomania, przemoc, nieletnim używających środków uzależniających, rodzicom dzieci odurzających się środkami psychoaktywnymi oraz innym osobom zainteresowanym problematyką uzależnień,
• prowadzenie grup terapeutycznych dla młodzieży,
• prowadzenie grup wsparcia dla rodziców.
Pn
18.00 – 20.00
Wt
12.00-13.00
18.00-20.00
Śr
18.00-20.00
Czw
12.00-13.00
Pt
12.00-14.00 (bezpłatnie)
Punkt Konsultacyjny– Świnoujście Warszów, ul. Sosnowa 2 tel.
501-788-894 • udzielanie pomocy w formie informacji, porad osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie,
• prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, rodzin z problemem alkoholowym, rodzin niezaradnych życiowo.
(bezpłatnie) Pn
15.30-18.30

Czw
15.30-18.30

bezpłatnie


Punkt Konsultacyjny–
Ul. 1 Maja 40 Świnoujście Karsibórz, tel. 607-637-562 • udzielanie pomocy w formie informacji, porad osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie,
• prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, rodzin z problemem alkoholowym, rodzin niezaradnych życiowo.
Wt
16.00-19.00 (bezpłatnie)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujściu,
91/321-49-11

poradnia@uznam.net.pl • pomoc psychologiczna od Pn do Pt

8.00-17.00 (bezpłatnie)
SP ZOZ Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego
1) Ośrodek Leczenia Uzależnień

2) Poradnia Zdrowia Psychicznego

Świnoujście, ul. Żeromskiego 22
sek. 91/ 321-41-74
spzozszpital.@fornet.
com.pl
321-99-37


321-34-13 w.425,415
321-23-46 w.425,415 • terapia indywidualna i grupowa dla osób uzleżnionych od alkoholu oraz z problemem współuzależnienia
• porady lekarza psychiatry od Pn do Czw
8.00–19.00
Pt
8.00-15.00

od Pn do Pt
8.00–15.00


bezpłatnie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-organizacja miejsc opieki interwencyjnej
ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście tel./fax 321-54-26

sosw@uznam.net.pl • przyjmowanie w nagłych sytuacjach kryzysowych dzieci od 3 r.ż. oraz młodzieży do lat 18
• pomoc psychologiczna i pedagogiczna, opieka wychowawcza
(bezpłatnie) całodobowo bezpłatnie


-----------------------
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
UL. WOJSKA POLSKIEGO ½
URZAD MIASTA
W ŚWINOUJŚCIU 321-54-46
327-86-96
wzd@um.swinoujscie.pl • przyjmowanie wniosków w celu objęcia leczeniem osoby uzależnionej od alkoholu
• udzielanie informacji( bezpłatnie
DZIAŁ W BUDOWIE......

POMOC SPOŁECZNA - JEST INSTYTUCJĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, MAJACA NA CELU UMOŻLIWIENIE OSOBOM I RODZINOM PRZEZWYCIEZENIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ W STANIE POKONAĆ, WYKORZYSTUJĄC WŁASNE UPRAWNIENIA, ZASOBY I MOŻLIWOŚCI.

Ośrodeki Pomocy Rodzinie realizując ustawowe zadania pomocy społecznej oferuje wszechstronna pomoc osobom dotkniętym przemocą rodzinną, instytucjonalną lub będącymi poszkodowanymi w wyniku przestępstwa handlu ludźmi:

JEŻELI DOZNAJESZ PRZEMOCY MASZ PRAWO DO...
uzyskania schronienia interwencyjnego bądź miejsca w Ośrodku Readaptacji Społecznej
ubiegania się o pomoc rzeczową lub finansowa na dożywienie,
ubiegania się o świadczenia pieniężne w postaci zasiłku okresowego lub zasiłku celowego oraz inne w zależności od uprawnień np. zasiłek stały, usługi opiekuńcze,
wsparcia i pomocy pracownika socjalnego w załatwieniu spraw urzędowych,
uzyskania specjalistycznych, indywidualnych porad i informacji z zakresu pomocy socjalnej,
wsparcia psychologicznego indywidualnego lub grupowego,
poradnictwa prawnego,
pomocy w ubieganiu się o miejsce w domu pomocy społecznej, lub domu dziennego pobytu
Bezpłatnie i anonimowo, przez całą dobę pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy świadczą specjalistyczne usługi:
prawne,
psychologiczne
pedagogiczne
terapeutyczne
interwencyjne
z zakresu uzależnień
interwencyjne z zakresu pomocy ofiarom handlu ludźmi.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Jednak osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


MIEJSCA GDZIE UZYSKASZ POMOC w Szczecinie:
Pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych
Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

ADRESY PLACÓWEK w SZCZECINIE:
źródło: www.bip.szczecin.uw.gov.pl

 
   CO TO JEST PRZEMOC
   SPRAWCY PRZEMOCY
   OFIARY PRZEMOCY
   DLA ŚWIADKÓW
   DLACZEGO?
   GDZIE SZUKAĆ POMOCY
   REGULACJA PRAWNA
   OBOWIĄZKI SŁUŻB
   ADRESY PLACÓWEK
      SZCZECIN
      WOJEWÓDZTWO
   WZORY PISM
   LINKI
 
Copyright ©2008 by M&M
Kreator Stron www