/ WZORY PISM / PRZESTĘPSTWO PRZEMOCY 

Wzór zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną

Miejscowość, dnia..................
......................................
Imię i nazwisko
......................................
Adres
......................................
Prokuratura Rejonowa
w....................................
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE
Proszę o wszczęcie i przeprowadzenie dochodzenia w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się przez męża/ byłego męża /konkubenta/ itp. .....................(imię i nazwisko) nade mną oraz dzieckiem........ (imię i nazwisko dziecka).
Uzasadnienie
Zamieszkuję wspólnie z .........imię i nazwisko, który jest moim mężem/ byłym mężem/ konkubentem oraz z synem/ córką .............(imię i nazwisko, wiek dziecka/ dzieci)....................
Od (podać od kiedy mąż/ były mąż / konkubent ) znęca się nade mną i dzieckiem- psychicznie i fizycznie w ten sposób, że
.........................................................................................................................................................................................
(krótki, zwięzły opis sytuacji, jeśli znęcanie się następuje pod wpływem alkoholu- należy to zaznaczyć).
.................................................................................................................................
Proszę o przesłuchanie w charakterze świadków na okoliczność:
1. ................................................................
imię i nazwisko, adres
2. ................................................................
imię i nazwisko, adres
Załączam:
1. obdukcje lekarskie
2. ............... inne
Wobec powyższego - wnoszę jak na wstępie.
*niepotrzebne skreślić

....................................
Podpis wnioskodawcy 
   CO TO JEST PRZEMOC
   SPRAWCY PRZEMOCY
   OFIARY PRZEMOCY
   DLA ŚWIADKÓW
   DLACZEGO?
   GDZIE SZUKAĆ POMOCY
   REGULACJA PRAWNA
   OBOWIĄZKI SŁUŻB
   ADRESY PLACÓWEK
   WZORY PISM
      O ALIMENTY
      PODZIAŁ MAJĄTKU
      PRZESTĘPSTWO PRZEMOCY
      SEPARACJA/ ROZWÓD
   LINKI
 
Copyright ©2008 by M&M
Kreator Stron www